Project Description

  Fredericia Kommune

  Fredericia Kommune | Bookingsystem til kurser

  Uddannelsescentret i kommunen (UCF) oplevede en masse fejl i deres eksisterende bookingsystem og fik derfor udviklet en ny løsning til booking af kurser. Løsningen har sparet tid ved opgaver, der nu håndteres af systemet og har givet en meget bedre datakvalitet. Efter ibrugtagningen af det nye system bruges mindre tid på booking og der er mere tid til at udvikle kursuscentret.

  Kursustilmelding på kommunens uddannelsescenter

  Uddannelsescentret afholder årligt godt 50 forskellige kurser for egne medarbejdere og eksterne kursister. I alt modtager centret over 2000 tilmeldinger om året. Disse datamængder tilsiger naturligvis at der skal bruges et IT-system for at holde tidsforbruget nede og for generelt at holde en god kvalitet i administrationen af tilmeldinger.

  En ny løsning

  I første omgang havde Uddannelsescentret fået lavet kursustilmeldingen som en del af deres Typo 3- baserede hjemmeside – en god løsning at lægge ud med, men efterhånden som både datamængder og kompleksiteten i løsningen voksede, var det ikke hensigtsmæssigt at fortsætte ad det spor. Resultatet blev at centret valgte at få lavet en ny uafhængig løsning med Centic som leverandør.
  Første step i løsningen var at få lavet en grundig analyse af arbejdsgangene i forbindelse med tilmelding og samtidig få nærstuderet de udfordringer der var indbygget i det kørende system. Denne analyse blev lavet i tæt samarbejde med medarbejderne i uddannelsescentret og mundede ud i en projektbeskrivelse over den nye løsning og en fast pris på opgaven.

  Kontakt os om udvikling af systemer

  Resultatet

  Ca. en måned efter UCF havde godkendt projektoplægget, kunne medarbejderne hos UCF teste den samlede nye løsning og efter yderlige to uger var løsningen helt gennemtestet og tilpasset, så den dermed kunne gå i drift.

  Teknisk set

  Løsningen er en webapplikation udviklet i Ruby on Rails, og den er blevet driftet af Centic i et standard open source cloud-miljø med Linux, Apache, MySQL mm.

  Lad os udvikle jeres it-løsning. Ring til os på 60 70 20 00 eller send en mail til kontakt@centic.dk for at høre mere om mulighederne.

  Læs mere om softwareudvikling eller om hvordan vi arbejder.

  anne-mette-tofte-petersen

  “Vi er imponerede over hvor hurtigt Centic kunne levere vores nye løsning, og hvor få tekniske problemer der har været efterfølgende. Vi har også været meget glade for er , at vi på et meget tidligt tidspunkt har kunnet se og teste løsningen, så vi kunne komme med vores input og sikre at løsningen blev optimal i forhold til vores faktiske arbejdsprocesser. Endelig er vi glade for at der også er et testsystem. Det giver os ekstra tryghed i forhold til stabiliteten i driften.”

  Anne-Mette Tofte Petersen
  Driftschef, Fredericia Kommune

  • Hurtig udviklingsproces
  • Kunden evaluerer tidligt løsninger
  • Stabil løsning med få fejl

  Om Uddannelsescentret

  Fredericia er med 50.000 indbyggere en mellemstor kommune. Kommunen har samlet sine egne uddannelsesaktiviteter i Uddannelsescentret.