Project Description

Folkehøjskolernes Forening i Danmark | Udvikling af kursusdatabase

Højskolerne (Folkehøjskolernes Forening i Danmark) har fået et system, der gør det let for skolerne selv at vedligeholde informationer om kurser m.m., og let for foreningen at markedsføre tilbuddene. Centic har udviklet en central database, der understøtter alle processer og gør det nemt for kommende højskoleelever at finde de rette kurser.

En database der letter alle processer

Folkehøjskolerne Forening i Danmark – i folkemunde ’Højskolerne’ er medlems- og interesseorganisation for landets ca. 70 højskoler. En væsentlig del af foreningens består i at drive den samlede markedsføring af skolerne og de kurser, der bliver udbudt.

Den nye løsning tager udgangspunkt i idéen om at det ude på skolerne skal være let at vedligeholde sine informationer omkring skolens profil og kurserne, uden at skulle have fat i ’København’ og uden at skulle forholde sig til layout i et CMS (Content Management System). Fordelen for medlemsforeningen er at informationer på skoler og kurser altid er up to date.

Udvikling af kursus-database

Søgning på tværs af skoler og kurser

På hojskolerne.dk er det med løsningen muligt at søge på tværs af skoler og kurser ud fra de informationer, skolerne selv indtaster i basen. Kursisterne kan søge på alt fra geografisk område til fag, skoler, kursustyper og aktualitet eller foretage søgninger på baggrund af nøgleord eller fritekst.

Teknisk er systemet bygget op som en klassisk web-applikation, hvor brugerne logger ind for at opdatere data. Databasen strukturerer indholdet i form af sider med skoler og kurser – indhold som ændrer sig i realtid, hver gang en højskole opdaterer oplysningerne.

Stand-alone forlænger levetiden

Systemet er udviklet som stand-alone-løsning – det vil sige en løsning, der er uafhængig af den tilknyttede hjemmeside. Fordelen ved stand-alone-løsninger er at levetiden forlænges, fordi systemet kan fungere gennem flere generationer af CMS-baserede hjemmesider – og mindst ligeså vigtigt er det at selve udviklingen af løsningen ikke begrænses af CMS’et.

Kontakt os om udvikling af systemer

Resultatet

Den nye løsning har gjort alting nemmere for alle involverede parter. Det er nemmere for skolerne at kommunikere kursusplaner til Folkehøjskolernes Forening i Danmark, foreningen selv har fået et system, der letter administrationen og for de kommende kursister er det blevet lettere at søge på foreningens hjemmeside. En ekstra-gevinst ved arbejdet er at skole- og kursus-siderne samtidig også placerer sig bedre ved Google-søgninger.

Lad os udvikle jeres it-løsning. Ring til os på 60 70 20 00 eller send en mail til kontakt@centic.dk for at høre mere om mulighederne.

Læs mere om udvikling af softwareløsninger eller om hvordan vi arbejder.

”Vi havde brug for at vores system var fuldstændig digitalt. Databasen har gjort at vores arbejde er blevet så meget nemmere, og samtidig er det gjort nemmere for højskolerne at inddatere oplysninger. Både vores brugergrænseflade og vores datagrundlag er blevet moderne og up to date. Databasen er fundamentet i vores kommunikation om højskoler og kurser – og jeg har kun rosende ord om Centic, som har været utroligt professionelle.”

Janne Bavnhøj

  • Selvbetjening for skolerne

  • Bedre søgning for kursister

  • Løsning der er uafhængig af CMS

  • Mindre administration hos Højskolerne

Om Højskolerne

Folkehøjskolernes Forening i Danmark arbejder for at udbrede kendskabet til højskolerne både i Danmark og i udlandet.

Organisationen er også støttende i forhold til opbygning, ledelse, drift mm. i forhold til de enkelte højskoler