Project Description

Udvikling af ansøgningsportal

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram | Ansøgningsportal

RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) henvendte sig til Centic med et ønske om en mere strømlinet og veldokumenteret ansøgningsproces i forbindelse med forskeres adgang til de kliniske databaser. Centic fik i samspil med RKKP udviklet en helt ny ansøgningsplatform, der øger hastigheden for ansøgningsprocessen, mindsker risikoen for fejl og samler al kommunikation.

Ansøgningsprocessen

Der findes i alt ca. 80 databaser i Danmark der anvendes til forskningsformål, hvor hver database indeholder data om en specifik sygdom fra mange patienter. Disse data er værdifulde, men skal samtidig beskyttes meget, og derfor er der en grundig proces omkring adgangen til udtræk.

Med den nye løsning er hele denne proces med mange aktører og mange faser samlet på tværs af regionerne. Og løsningen har samtidig bidraget til et bedre flow i ansøgningsprocessen, fordi der aldrig er tvivl om hvem der skal gøre noget, eller hvad der mangler for at opfylde de formelle krav. Endelig dokumenteres alle handlinger i systemet også, sådan at man kan gå tilbage og tjekke efter, hvis der er tvivlstilfælde.

Udvikling af ansøgningsportal

Diskussionsfora og autogenererede dokumenter

På alle de kliniske kvalitetsdatabaser er der styregrupper tilknyttet, som sammen skal vurdere og diskutere ansøgningerne. De har en faglig spredt viden, som nu bliver samlet og digitaliseret i lukkede fora Løsningen.

Herudover danner systemet automatisk de følgebreve og videregivelsestilladelser der er en del af det juridiske grundlag for at udlevere udtræk fra databaserne.

Kontakt os om udvikling af systemer

Resultaterne

Den nye ansøgningsplatform har givet en forbedring af ansøgningsprocessen på flere områder. Der er nu en hurtigere proces med færre fejl. Og hele processen er blevet dokumenteret. Derfor kan medarbejderne se hvor i processen der skal sættes ind for at fremskynde ansøgningerne, og varslingssystemet imødegår ansøgninger der “hænger”.

Udvikling af ansøgningsportal

Lad os udvikle jeres it-løsning. Ring til os på 60 70 20 00 eller send en mail til kontakt@centic.dk for at høre mere om mulighederne.

Læs mere om udvikling af softwareløsninger eller om hvordan vi arbejder.

  • Automatisk dannelse af juridisk dokumentation

  • Al ansøgningsdata samlet i ét system

  • Hurtigere behandling af ansøgninger

  • Platformen dokumenterer selv proceshandlinger

Om RKKP

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er en tværregional organisation, som er bygget op omkring de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, de dertilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKP’s videncenter. 

Alle hospitaler i Danmark har indberetningspligt til RKKP’s databaser, som man som forsker kan få adgang til, hvis det sikres, at der er et reelt formål med at frigive dataene.