Udvikling til mobile enheder

Professionel udvikling af apps til iOS, Android mm.

Vælg Centic til appudvikling, hvis brugervenlighed, stabilitet og levetid er afgørende

Centic har arbejdet med udvikling til iOS, Android mm. siden 2010 og har lavet projekter for Rigshospitalet, OBH Nordica, Europa-Kommisionen, Odense Kommune, Bureau Veritas, Lejre Kommune, Undervisningsministeriet og mange flere.

Vi er ikke det frækkeste App-hus i landet, men kan til gengæld udvikle applikationer der fungerer godt teknisk, er brugervenlige og har en lang levetid – de  samme parametre vi går efter ved anden softwareudvikling.

Kontakt os om udvikling af apps

Ofte er de mobilapps vi udvikler en del af en samlet løsning som består både af et online system og en app, og hvor det at der er en app som en del af it-systemet, gør at business casen kan blive endnu bedre, fordi brugerne tager den samlede løsning bedre til sig.

Mobilapplikationer teknisk set

Udvikling til smartphones er ikke bare apps til iPhone og til Android. Disse apps kan udvikles på en lang række forskelige måder.

Den mest grundliggende skelnen er mellem såkaldt native apps og cross platform apps. Ved native apps forstås apps der skrives direkte i de sprog som skal bruges af iOS og Android. Det er henholdvis sprogene Swift og Java. Ved native apps er der en helt separat kildekode for hver app.

Ved cross platform apps skrives i princippet kun en kildekode, som så oversættes til de to platfome. Cross platform apps kan være baseret på fx Cordova eller Xamarin.

På kort sigt er tidsforbruget lavest ved at lave cross platform apps, fordi der skal skrives mindre kode. Men denne besparelse i tid sker på bekostning af kvalitet, både mht. perfomance og stabilitet, men især er levetiden på cross platform apps meget dårligere, fordi man baserer sig på dem der har lavet cross platform-værktøjet og ikke direkte på Apple og Google.

Da Centic prioriterer at levere kvalitet, er alle vores apps native apps.

“Samarbejdet med Centic har været super. De input vi har fået har været gode, det har været en god og gensidig proces og til en fornuftig pris. Applikationer til smartphones var ikke noget vores bagland havde beskæftiget sig med på det tidspunkt, og Centic var en fin hjælp til at vi kunne være innovative på vores organisations vegne.”

Thomas Peter Rolff Christiansen
Pressemedarbejder, Europakommisionen

Centic som udviklingspartner

Centic har udviklet softwareløsninger til private og offentlige virksomheder siden 2008. Blandt andet nedenstående.

Mobile webapplikationer

Er omkostningen ved at lave native apps for høj, er der også en tredje vej at gå, nemlig at lave en webapplikation der er tilpasset mobilbrug. Det er ikke en rigtig app, som hentes i Google Play eller Appstore, og den vil ikke fungere uden netværksadgang, men ellers kan man stort set lave den samme funktionalitet, og man får et stabilt stykke software med en god levetid til meget lavere udviklingspris.

Lad os udvikle jeres it-løsning. Ring til os på 60 70 20 00 eller send en mail til kontakt@centic.dk for at høre mere om mulighederne.

Læs mere om softwareudvikling eller se cases på udiklingsprojekter.

Udtalelser fra kunder

Sådan har andre oplevet Centic som udviklingsleverandør.

Det intranet som Centic har udviklet sammen med os, har givet os en meget mere effektiv logistik i vores leverance af catering til offshore i Nordsøen. Og det at der er apps til medarbejderne er super godt, fordi det er mennesker der er meget på farten, og mobilapplikationerne er nemme at bruge.
Aramark Denmark, Morten Juul Andersen Director of Operations Northern Europe
Centic stillede med et effektivt team til udviklingsopgaven og en agil tilgang til opgaven, så løsningen blev udviklet på lidt under den afsatte tid
Københavns Universitet, Søren Larsen
Vi har brugt Centic til udvikling af den seneste version af vores system til håndtering af al administration omkring de ph.d.-studerende på SDU. Vi har kommunikeret direkte med udvikleren og han har været god til at sætte sig ind i, hvad vi ville, samtidig han har ydet høj produktivitet gennem hele udviklingsprojektet.
Syddansk Universitet, Projektchef Bjarne Nielsen