Kvalitet og levetid af software

Få det optimale ud af virksomhedens softwareinvestering

Når jeres virksomhed investerer i en softwareløsning, er det ikke kun pris og funktionalitet på købstidspunktet, der skal tages stilling til. Mindst lige så vigtigt er levetiden på løsningen, omkostningen for vedligehold, muligheden for videreudvikling og den langsigtede stabilitet, kompatibilitet og performance.

Centic udvikler softwareløsninger med fokus på god performance i mange år. Og altid med henblik på at verden ændrer sig, så det skal softwaren også kunne.

Kontakt os om udvikling af software

Vedligehold af kodebasen

Hvis man som virksomhed har held til at anvende en softwareløsning i en længere årrække, sker det så godt som altid at der vil komme flere forskellige programmører indover.

Inden for moderne professionel softwareudvikling betragtes dette som et grundvilkår, der håndteres på forkant i den måde der arbejdes på. Dette sikrer at man som virksomhed ikke lige pludselig står med en programmør, som er den eneste, der kan arbejde med løsningen.

Først og fremmest handler det om at skrive programkode som er forståelig, sådan at den næste udvikler kan læse koden og forstå, hvad den gør. Sekundært er det afgørende at der ryddes op, når der laves om, sådan at der ikke er inaktiv eller duplikeret kode, som forvirrer den næste udvikler. Endelig er der selvfølgelig versionsstyringen af kodebasen, som giver en god ide om historikken af softwaren.

Automatisk test

Som et supplement til at teste software manuelt kan man også teste automatisk. Samtidig med, at der udvikles ny funktionalitet, skriver udvikleren også kode, der tester funktionaliteten automatisk.

Når udvikleren på et senere tidspunkt afleverer nye funktionalitet, bliver de automatiske test afviklet. De kontrollerer, at ny kode ikke ødelægger eksisterende funktionalitet.

Hvis en eller flere test fejler, kommer den nye funktionalitet ikke videre til Centics tester og slet ikke ud til kunden. På den korte bane tager det lidt længere tid at skrive automatiske test, men på den lange bane vil softwaren være mere stabilt og have en længere levetid.

Vedligehold af softwareplatformen

Moderne software er bygget op af en blanding af færdige komponenter og den programkode som udviklingsleverandøren selv skriver. Det betyder, at leverandøren kan levere mere og bedre software pr. tidsenhed end tidligere. Derfor er der ingen udviklingshuse, der laver det hele fra bunden mere.

Samtidig ændrer teknologierne sig stadig hurtigere. Derfor er der brug for at de løsninger der udvikles, bliver holdt up to date – for at fungere på de nyeste enheder og fortsat at være sikre.

Centic tilbyder derfor at holde den samlede løsning opdateret til en fast månedlig pris. På den måde kan kunden være sikker på en stabil løsning på den lange bane.

Overvågning af softwaren

Når en løsning er gennemtestet af Centic og godkendt af kunden, opdateres den til driftsmiljøet.

Selvom en løsning er gennemtestet, vil der stadig optræde fejl i mindre omfang, fordi alle de mulige scenarier ikke kan testes og fordi brugerne anvender softwaren på en anden måde, end testeren forventer.

Derfor er det også en del af et professionelt setup, at der opsættes overvågning af softwaren i driftssituationen, som opfanger alle fejl, der sker i forbindelse med afviklingen af løsningen. Det er en fast del af Centics serviceaftaler at installere overvågning og at undersøge de fejlrapporter, der kommer ind.

software livscyklus

 

Livscyklus for software

Kvalitet i softwareudvikling

  • Manuel og automatisk test af løsninger
  • Proaktiv indstilling til fejl
  • Monitorering af kørende software
  • Rettidig vedligehold at kodebase
  • Løbende opdatering af alle komponenter

Centic som udviklingspartner

Centic har udviklet softwareløsninger til private og offentlige virksomheder siden 2008. Blandt andet nedenstående.

Lad os udvikle jeres it-løsning. Ring til os på 60 70 20 00 eller send en mail til kontakt@centic.dk for at høre mere om mulighederne.

Læs mere om softwareudvikling eller om vores it-konsulenter.

Udtalelser fra kunder

Sådan har andre oplevet Centic som udviklingsleverandør.

Vi har brugt Centic til udvikling af den seneste version af vores system til håndtering af al administration omkring de ph.d.-studerende på SDU. Vi har kommunikeret direkte med udvikleren og han har været god til at sætte sig ind i, hvad vi ville, samtidig han har ydet høj produktivitet gennem hele udviklingsprojektet.
Syddansk Universitet, Projektchef Bjarne Nielsen
Centic stillede med et effektivt team til udviklingsopgaven og en agil tilgang til opgaven, så løsningen blev udviklet på lidt under den afsatte tid
Københavns Universitet, Søren Larsen