At lave et projekt med Centic

Hvordan vi udvikler løsningen med kunden

Brug af den rette udviklingsmetode sikrer at virksomheden får en løsning der passer til det reelle behov og at der er styr på udviklingsomkostningerne.

Når man som kunde får udviklet en skræddersyet it-løsning, bør den understøtte virksomhedens reelle behov: Det er ikke så nemt som det lyder, men den rette metode hjælper godt på vej.

Nedenfor er beskrevet, hvordan vi sikrer udvikling af den rette løsning gennem projektets faser.

Analysefasen

En grundig analyse af af en kundes ønsker er fundamental for at få lavet det rigtige software.

Kunden og Centic mødes af flere omgange og gennemgår virksomhedens ønsker til nyt it-system. Resultatet af analysen er en beskrivelse af den nye løsning omfattende:

  • Brugertyper
  • Hvilke funktioner har de forskellige brugere
  • Hvilke snitflader har systemet til andre it-systemer
  • Hvordan kommer data ud og ind af systemet
Kontakt os om udvikling af software

Wireframes og visuelt oplæg

En del af analyse er at Centic skitserer de enkelt skærmbilleder i løsningen. Dette gøres som simple wireframes – der viser strukture i brugerfladen, men ikke hvordan det reelt kommer til at se ud.

For de vigtigste visninger i løsningen laves også et egentlig layout, så kunden kan se, hvordan løsningen reelt kommer til at se ud.

De visuelle oplæg sikrer at kundens ønsker er forstået godt nok, og sikrer også at kunde og leverandør er enige om hvad der skal udvikles.

Estimering og tilbud

Når de foreligger en færdig tekstlig beskrivelse og færdige visuelle oplæg, så estimerer Centic tidsforbruget på udviklingsopgaven. Estimatet indeholder al tid der bruges på:

  • Programmering
  • Projektledelse
  • Test
  • Fejlrettelser
  • Design

Efter estimeringen færdiggøres tilbud, som omfatter beskrivelse, visuelle oplæg og en estimeret pris. Centic garanterer at prisen ikke overstiger estimatet med mere end 20%.

Udviklingsprocessen og kundens test

Når udviklingen går i gang, så afleverer Centic hver eller hver anden uge en ny version af løsningen, så kunden kan forholde sig til om det fungerer som det var tiltænkt.

Det sker af og til at det man syntes fungerede på tegnebrættet ikke var den bedste løsning, når det møder virkeligheden, Hvis dette sker, så tilrettes projektet. Og generelt har kunden ret til at ændre på opgaverne undervejs, hvis der fx ændres i nogle at kundens forhold.

Det kan være der skal flere sprog på eller en del ikke skal laves alligevel. Det er altid en del af aftalerne at tingene kan ændre sig.

Centic som udviklingspartner

Centic har udviklet softwareløsninger til private og offentlige virksomheder siden 2008. Blandt andet nedenstående.

Lad os udvikle jeres it-løsning. Ring til os på 60 70 20 00 eller send en mail til kontakt@centic.dk for at høre mere om mulighederne.

Læs mere om softwareudvikling eller læs cases om udviklingsprojekter.

Udtalelser fra kunder

Sådan har andre oplevet Centic som udviklingsleverandør.

Centic stillede med et effektivt team til udviklingsopgaven og en agil tilgang til opgaven, så løsningen blev udviklet på lidt under den afsatte tid
Københavns Universitet, Søren Larsen
Det intranet som Centic har udviklet sammen med os, har givet os en meget mere effektiv logistik i vores leverance af catering til offshore i Nordsøen. Og det at der er apps til medarbejderne er super godt, fordi det er mennesker der er meget på farten, og mobilapplikationerne er nemme at bruge.
Aramark Denmark, Morten Juul Andersen Director of Operations Northern Europe
Centic er rigtigt gode til udvikling af kompliceret software, men det vigtigste er, at de er gode til at forstå processer som i vores tilfælde drejer sig om energibesparelser. Det giver en kvalificeret sparring i udvikling og drift af softwaren.
Modstrøm Danmark A/S, Projektchef Jan Nielsen