Hvem løser bedst opgaven?

Udviklingshuset, it-konsulenten eller freelanceren

Skal man som en virksomhed med et udviklingsprojekt indgå samarbejde med et udviklingshus, eller skal man entrere med en it-konsulent eller en freelanceudvikler.
Vi gennemgår nedenfor fordele og ulemper ved de tre typer af leverancer nedenfor.

Kontakt os om jeres udviklingsopgave

Udviklingshus

Vælger man at bruge et udviklingshus til sit udviklingsopgave, så bliver opgaven løst af et team af specialister. Det kan fx. være en projektleder, to udviklere og en designer.

Hvad får man ud af at have et team på sin udviklingsopgave? Dels får man flere kompetencer ind i løsningen af opgaver, og dels får man flere forskellelige perspektiver på de problematikker der skal tages stilling til. Det er ikke kun på det rent teksniske, men også når det gælder det forretningsmæssige, brugervenlighed mm. Det er svært at opnå dette, hvis man har en person på sin opgave.

Den anden fordel ved at bruge et udviklingshus er at man har en god forankring af løsningen hos leverandøren. En dag sker det uundgåelige at en af dem der har været med til at lave en løsning skifter job. Og her er man som kunde sikker på at der er andre hos leverandøren som kan føre den tekniske og forretningsmæssige viden videre. Og mange udviklingshuse tilbyder også at tegne serviceaftaler. Her er leverandøren forpligtet til at vedligeholde sin viden omkring en løsning. Så derfor er kunden sikret at få effektiv support og videreudvikling, selvom en medarbejder skifter job.

Endelig har man ved valg af et udviklingshus en sparringspartner, som kan hjælpe med langsigtet at videreudvikle og vedligeholde løsningen. Som kunde er således sikker på at softwaren vedbliver med at være stabil, effektiv og brugervenlig.

It-konsulent

En it-konsulent vil ofte kunne levere en samlet softwareløsning alene i samarbejde med kunden. En sådan it-konsulent har normalt mange års erfaring med at udvikle software kombineret med en god organiseret personlighed.

Konsulenten er typisk tilknyttet et konsulenthus og skifter mellem kontrakter af forskellig varighed. Det meste af arbejdet foregår on site på kundernes adresse.

Booker man en it-konsulent ind har man forskellige umiddelbare fordele. Som kunde får man hurtigt fremdrift i løsningen af opgaven, og man kommunikerer direkte med den person, der skal udføre arbejdet, sådan at intet går tabt. Der går heller ikke tid til at flere personer skal kommunikere internt.

Men brug af en konsulent giver udfordringer på længere sigt. Det primære er at konsulenten efter endt arbejde går videre til den næste kontrakt. Det betyder for kunden både at det kan være svært at få lavet rettelser, men også at vigtig forretningsviden forsvinder.

Endelig har de løsninger som en konsulent kan levere ikke samme kvalitet, som løsninger udviklet af et team i et udviklingshus, fordi der ikke er sparring omkring løsningen og fordi der ikke er designer på.

Freelance udvikler

En freelance udvikler er som den egentlige konsulent en erfaren og organiseret softwareudvikler. Freelanceren har typisk sin egen virksomhed, og har en portefølje af kunder, som der udvikles for løbende.

Fordelen er igen at man som kunde har den direkte kontakt til den skal udføre udviklingsarbejdet. Men modsat en it-konsulent, går freelanceudvikleren ikke videre til næste kontrakt. Og kunden har derfor i højere grad mulighed for at bruge den samme person over længere tid.

Ulemperne er at det kan være svært at få tid nok hos en dygtig freelancer. Eller også risikerer kunden at leverandøren lukker sin virksomhed helt ned. Og oftest har en freelancer ikke kompetencer inden for alle facetter af udviklingsprocessen.

“Vi er imponerede over hvor hurtigt Centic kunne udvikle vores nye løsning, og hvor få tekniske problemer der har været efterfølgende med softwaren.”

Anne Mette Tofte Petersen
Driftschef, Fredericia Kommune

Centic som udviklingspartner

Centic er først og fremmest et softwarehus, som har fokus på at lave førsteklasses løsninger og på at have langvarige relationer med vores kunder. Læs mere om teambaseret softwareudvikling.

Men vi samarbejder også med en række dygtige freelanceudviklere som vi kan tilbyde på områder, hvor vi ikke har kompetencer in-house.

Centic har udviklet softwareløsninger til private og offentlige virksomheder siden 2008. Blandt andet nedenstående. Se også cases på udviklingsopgaver.

Typer af udviklingsopgaver

Centic udfører mange forskellige typer af udviklingsprojekter. Mange projekter omfatter udvikling af nye websystemer, som i mange tilfælde omfatter mobilapplikationer  også. Andre projekter omfatter overtagelse af eksisterende løsninger inklusiv modernisering og videreudvikling.

Lad os udvikle jeres it-løsning. Ring til os på 60 70 20 00 eller send en mail til kontakt@centic.dk for at høre mere om mulighederne.

Læs mere om softwareudvikling eller om vores it-konsulenter.

Udtalelser fra kunder

Sådan har andre oplevet Centic som udviklingsleverandør.

Det intranet som Centic har udviklet sammen med os, har givet os en meget mere effektiv logistik i vores leverance af catering til offshore i Nordsøen. Og det at der er apps til medarbejderne er super godt, fordi det er mennesker der er meget på farten, og mobilapplikationerne er nemme at bruge.
Aramark Denmark, Morten Juul Andersen Director of Operations Northern Europe
Vi har brugt Centic til udvikling af den seneste version af vores system til håndtering af al administration omkring de ph.d.-studerende på SDU. Vi har kommunikeret direkte med udvikleren og han har været god til at sætte sig ind i, hvad vi ville, samtidig han har ydet høj produktivitet gennem hele udviklingsprojektet.
Syddansk Universitet, Projektchef Bjarne Nielsen
Centic er rigtigt gode til udvikling af kompliceret software, men det vigtigste er, at de er gode til at forstå processer som i vores tilfælde drejer sig om energibesparelser. Det giver en kvalificeret sparring i udvikling og drift af softwaren.
Modstrøm Danmark A/S, Projektchef Jan Nielsen
Centic stillede med et effektivt team til udviklingsopgaven og en agil tilgang til opgaven, så løsningen blev udviklet på lidt under den afsatte tid
Københavns Universitet, Søren Larsen
Samarbejdet med Centic har været super. De input vi har fået til udviklingen af applikationerne har været gode. Det har været en god og gensidig proces og til en fornuftig pris.
Europakommisionen, Thomas Peter Rolff Christiansen
Vi er meget tilfredse med udvikleren fra Centic. Han satte sig hurtigt ind i vores setup, og han har også en god fornemmelse for hvornår han skal lave en opgave, og hvornår det er os der skal lære at gøre noget. Centic er en leverandør af softwareudvikling, hvor man får rigtig god værdi for pengene.
Kost & Ernæringsforbundet, Økonomichef Morten Andersson