Vedligeholdelse af software

Fejlretning, ændring og modernisering af software

Har jeres virksomhed brug for vedligeholdelse af en softwareløsning som I er afhængige af, men hvor I ikke mere har samarbejde med den leverandør, der har udviklet løsningen i sin tid? Her kan Centic hjælpe. Vi har gennem mange år gode erfaringer med at overtage løsninger lavet af andre – og stille og roligt tilrette og evt. modernisere softwaren.

Kontakt os om vedligeholdelse af software

Fejlretning, ændring og modernisering af ældre software

Er der tale om gængs teknologi, kan vi klare det via vores medarbejdere, og er der tale mere noget mere specielt, kan vi normalt finde en freelancer i vores netværk, som kan klare opgaven. I begge tilfælde har vores kunde en stabil ny udviklingslevarandør, som kan fejlrette og tilpasse løsningen sådan at levetiden forlænges.

Lad os kigge på jeres kildekode

Når vi møder en virksomhed, der står i denne situation, tager vi et kig på programkoden og på strukturen i databasen. Dette giver hurtigt et overblik over hvor meget levetid, der er tilbage for applikationen og hvor meget den kan tåle at blive ændret.

Når vi møder ældre systemer kan der være mange forskellige udfordringer. Dels kan programkodens kvalitet være lav, fordi der har været mange forskellige udviklere indover i en længere periode, eller løsningen kan være bygget i en døende teknologi, så det alligevel er begrænset, hvor længe løsningen kan leve.

Videreudvikling, fejlretning og modernisering

Men hovedparten af de eksisterende løsninger vi møder, er egnerede til at arbejde videre med og kan videreudvikles på forskellig vis.

Dels vil vi kunne ændre funktionalitet eller tilføje ny funktionalitet. En anden mulighed er at vi kan gå ind og rette fejl i den eksisterende løsning – både i form af konkrete fejlrettelser og som en mere systematisk tilgang til at forbedre kvaliteten, hvis der er for mange fejl generelt. Endelig er det også tit muligt at modernisere eksisterende it-løsninger, fx ved at lægge en ny brugerflade på en ældre løsning.

“Vi har brugt Centic til udvikling af den seneste version af vores system til håndtering af al administration omkring de ph.d.-studerende på SDU. Vi har kommunikeret direkte med udvikleren og han har været god til at sætte sig ind i, hvad vi ville, samtidig han har ydet høj produktivitet gennem hele projektet.”

Bjarne Nielsen
Projektchef, Syddansk Universitet

Centic som udviklingspartner

Centic har vedligholdt softwareløsninger for private og offentlige virksomheder siden 2008. Blandt andet nedenstående.

Konvertering af softwareløsninger

Tilbage er løsninger som er teknisk uhensigtsmæssige at vedligeholde og hvor business casen er negativ for at arbejde videre. Her kan det nogen gange lade sig gøre at konvertere løsningen til en anden applikationstype, fx fra et Windows program til en Webapplikation.

Teknologier

Vi har fejlrettet og videreudviklet applikationer i bl.a disse teknologier:

  • PHP
  • Java
  • Microsoft .NET
  • Python
  • Ruby On Rails

Kontakt os om vedligehold af software. Ring til os på 60 70 20 00 eller send en mail til kontakt@centic.dk for at høre mere om mulighederne.

Læs mere om softwareudvikling eller læs cases på udviklingsprojekter.

Udtalelser fra kunder

Sådan har andre oplevet Centic som udviklingsleverandør.

Vi er meget tilfredse med udvikleren fra Centic. Han satte sig hurtigt ind i vores setup, og han har også en god fornemmelse for hvornår han skal lave en opgave, og hvornår det er os der skal lære at gøre noget. Centic er en leverandør af softwareudvikling, hvor man får rigtig god værdi for pengene.
Kost & Ernæringsforbundet, Økonomichef Morten Andersson
Centic er rigtigt gode til udvikling af kompliceret software, men det vigtigste er, at de er gode til at forstå processer som i vores tilfælde drejer sig om energibesparelser. Det giver en kvalificeret sparring i udvikling og drift af softwaren.
Modstrøm Danmark A/S, Projektchef Jan Nielsen
Vi har brugt Centic til udvikling af den seneste version af vores system til håndtering af al administration omkring de ph.d.-studerende på SDU. Vi har kommunikeret direkte med udvikleren og han har været god til at sætte sig ind i, hvad vi ville, samtidig han har ydet høj produktivitet gennem hele udviklingsprojektet.
Syddansk Universitet, Projektchef Bjarne Nielsen